درباره مطبخ‌یار

مطبخ یار به عنوان سفیر برندینگ مراکز و صنایع غذایی کشور با انجام خدمات مشاوره مدیریتی، آموزشی، تبلیغاتی و برندینگ تصمیم دارد گامی در جهت رشد بیشتر رستوران ها، فست فودها و کلیه مراکز و صنایع غذایی کشور در دوران پسا کرونا بردارد.

 
  • مطبخ‌یار، یار مدیران رستوران ها، مراکز و صنایع غذایی کشور

برنامه راهبردی مطبخ‌یار

ماموریت‌ ما

ما به خود ماموریت داده ایم تا با تلاش فراوان اهداف خود را در قالب چند مرحله پیش برده تا به اصلی ترین آن یعنی کمک رشد و ارتقای مراکز و صنایع غذایی کشور برسیم.

قول ما

ما به مدیران مراکز و صنایع غذایی شکور تعهد می دهیم تا در ارائه با کیفیت خدمات بکوشیم.

جوهر ما

جوهر ما سرمایه های مادی و معنوی، مشاورین متخصص و با تجربه، دانش اجرایی و فنی، ساختار تخصصی زیربنایی تبلیغات می باشد.

هدف ما

هدف ما توانمند سازی مراکز و صنایع غذایی با ایجاد شبکه سراسری صنایع غذایی می باشد.

0